Longfonds - welkomstprogramma donateurs

Meer betrokkenheid, binding en waardering voor donateurs: dat was de wens van het Longfonds. We ontwikkelden en implementeerden een welkomstprogramma voor nieuwe donateurs.

De vraag

Het Longfonds zag een hoge uitstroom van nieuwe donateurs in het eerste jaar. Het fonds wilde de uitstroom verminderen en de loyaliteit verhogen. Ons werd gevraagd om een aanpak uit te werken die zorgde voor meer betrokkenheid en binding met het werk van het Longfonds.

Aanpak

Stap 1 was een data-analyse en conceptontwikkelingstraject. Dit resulteerde in een welkomstprogramma voor nieuwe donateurs. Het programma bestaat uit een serie contactmomenten in de eerste 18 maanden van het donateurschap: een warm welkom, informatie over het werk van het Longfonds, achterhalen van geefmotieven bij de donateur en bedanken voor de bijdrage.

Resultaat

Tijdens de implementatie richtten we een 0- en 1-groep in. De 0-groep werd uitgesloten van het vernieuwde welkomstprogramma. We zien, na 1,5 jaar, de eerste resultaten. Niet alleen een lagere uitstroom, maar ook een hogere attitude (o.a. waardering en betrokkenheid) ten aanzien van het Longfonds.

Meer informatie over deze case? Bel ons!
030-2347130