Loyalty Plan

Steeds meer organisaties ontwikkelen initiatieven op gebied van loyaliteitsmarketing. Om klantloyaliteit echt naar het volgende niveau te kunnen brengen, is een gefundeerd en concreet strategisch Loyalty Plan noodzakelijk.

Methodiek

Middels uitgebreide analyse creëren we inzicht in de loyaliteitsproblematiek van de organisatie en brengen we de huidige stand van zaken in kaart. Deze inzichten stellen we samen met jou vast en vormen het fundament voor de visie op klantloyaliteit, zowel vanuit organisatie- als uit klantperspectief. Dit vormt het toetsingskader bij de ontwikkeling van een totaaloverzicht aan bestaande en nieuwe activiteiten gericht op het reduceren van uitstroom en verhogen van klantwaarde. Tot slot worden deze verder geconcretiseerd door middel van uit te voeren projecten in de tijd.

Resultaat

Door de methodische aanpak met een grondige analyse krijg je uiteindelijk een goed onderbouwde meerjarenvisie op klantloyaliteit. Deze visie geeft weer hoe jouw organisatie de komende jaren concreet werkt aan klantenbinding en aan het verhogen van de klantwaarde. Daarbij krijg je ook overzicht over alle te ondernemen activiteiten en bijbehorende projecten, inclusief prioritering, planning en toewijzing in de organisatie.

Case: Loyalty Plan Nederlandse Energie Maatschappij

De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) had op verschillende gebieden een enorme ontwikkeling doorgemaakt en wilde zich nu ontwikkelen op het gebied van klantbehoud. De doelstelling was duidelijk: de beste worden op het gebied van klantbehoud.

Hiervoor hebben wij samen met NLE een projectteam samengesteld. Samen hebben we de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens stapsgewijs een uitvoerbaar plan opgesteld. Uiteindelijk is er een mooi strategisch loyaliteitsplan uit gekomen dat richting geeft aan het bereiken van hun ambitie.

Wil je meer weten over een Loyalty Plan?

Vul het contactformulier in en laat ons contact met jou opnemen.

Andere loyalty strategy oplossingen

Dunck biedt verschillende loyalty strategie oplossingen. Hieronder vind je de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Hulp nodig bij jouw loyalty strategie?

Neem contact op met Dunck en samen kijken we naar de mogelijkheden om jou te helpen bij je loyalty strategie. Wil je weten hoe wij met jouw gegevens omgaan, bekijk dan ons privacystatement.

Leon Toonen